Tua vít điện Kilews P1L-SK-3220L ( 1.5-12 kgf.cm )