SẢN PHẨM MỚI

thiết bị ngành sơn nhựa và may mặc

Đá mài Taber

thiết bị ngành sơn nhựa và may mặc

Bộ dụng cụ test mồ hôi

thiết bị ngành sơn nhựa và may mặc

Máy đo độ mài mòn, độ bền ma sát của vải

thiết bị ngành sơn nhựa và may mặc

Thước xám

thiết bị ngành sơn nhựa và may mặc

Máy test nút

thiết bị ngành sơn nhựa và may mặc

Vải thử nghiệm bền màu ma sát

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Laser TA601A

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ HỒNG NGOẠI LASER TA603C

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ HỒNG NGOẠI LASER TA603E

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI80P

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI120T

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI120P

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI260B

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI85A

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI85H+

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI712S

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI730E

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

CAMERA NHIỆT HỒNG NGOẠI UNI-T UTI220B

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Smart Sensor AS882

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

Camera nhiệt độ hồng ngoại cầm tay HT220

nhiệt kế hồng ngoại đo người- động vật

Camera nhiệt độ hồng ngoại cầm tay HT19

dao cắt mẫu giấy

máy đo độ bục

CAO SU ĐO ĐỘ BỤC

NHÔM ĐO ĐỘ BỤC