Máy đo Oxy hòa tan DO, nhiệt độ điện tử MARTINI Mi 605